Borostyán Természetvédő Óvoda

Óvodánkról

  • egészséges életmód kialakítása, szocializáció biztosítása
  • az anyanyelvi és értelmi nevelés
  • játék, tevékenységekben megvalósuló tanulás, munka jellegű tevékenységek
  • külső világ megismerése
  • vers, mese, ének zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás
  • néphagyományőrzés
  • cigány kisebbségi faladatok, egyenlő eséllyel történő iskolakezdés lehetőségének biztosítása, gyermekvédelem
  • differenciált képességfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése