Fészek Waldorf Általános iskola

Céljaink

  • feltételek megteremtése, amelyek szükségesek a gyermekek egészséges fejlődéséhez;
  • képessé tenni őket arra, hogy felismerjék saját életfeladatukat;
  • elősegíteni képességeik kibontakozását, amelyek a társadalom épülését szolgálják