Hétszínvirág Óvoda

Óvodánkról

  • gyermekközpontú nevelés
  • differenciáltan segítségnyújtás a gyermekek személyiségfejlődéséhez
  • egyéni képességeik kibontakoztatása
  • életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő érési, fejlődési ütem figyelembevétele
  • kommunikációs (anyanyelvi) és zenei nevelés