Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda

Óvodánkról

  • Ismeretszerzés, személyiségfejlesztés játékosan
  • Érzelmi biztonság
  • Német nyelv tanítása
  • Gyermek egyéni fejlődési ütemének figyelembevétele