Német Nemzetiségi Általános Iskola

Iskolánkról

  • Gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia
  • Nemzetiségi hagyományőrzés, a nemzetiségi identitástudat kialakítása
  • Sokszínű tevékenységi kör biztosításával adottságok, képességek kibontakoztatása