Szent László Óvoda

Óvodánkról

  • Keresztény értékek közvetítésével a hitre való nevelés, a magyarságtudat erősítése
  • Keresztény értékeket közvetítő, szeretetteljes, a családokkal együttműködő nevelésünkkel igyekszünk mintát, értékrendet mutatni
  • Hagyományőrzés